• /´netl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây tầm ma
  to be on nettles
  như ngồi phải gai
  to grasp the nettle
  dũng cảm đương đầu với khó khăn
  grasp the nettle and it won't sting you
  cứ dũng cảm đương đầu với khó khăn thì rồi mọi khó khăn sẽ vượt qua

  Ngoại động từ

  Chọc tức, chọc giận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X