• Danh từ giống cái

  Thang
  Dresser une échelle contre un mur
  dựng thang vào tường
  Echelle brisée
  thang gấp, thang xếp
  Echelle des valeurs
  thang giá trị
  Echelle des températures
  thang nhiệt độ
  Echelle de sons
  (âm nhạc) thang âm
  Echelle des teintes
  thang màu
  Echelle thermométrique
  thang nhiệt độ
  Echelle logarithmique
  thang lôga
  Echelle centigrade
  thang bách phân
  Echelle graduée
  thang chia độ
  Echelle hydrométrique
  thang thuỷ văn
  Echelle à incendie
  thang chữa cháy
  Echelle de sécurité
  thang an toàn
  Echelle de sauvetage
  thang cứu nạn
  Echelle d'embarcation
  thang lên tàu thuỷ
  Thước tỷ lệ
  Echelle d'une carte
  thước tỷ lệ của một bản đồ
  Echelle de reproduction
  tỉ lệ phóng đại
  Quy mô
  Sur une grande échelle
  trên quy mô lớn
  (từ cũ, nghĩa cũ) bến, cảng
  Faire la courte échelle à quelqu'un
  chìa vai cho ai trèo
  monter à l'échelle
  đùa mà cho là thực
  tirer l'échelle après quelqu'un (quelque chose)
  (cho rằng) không ai (gì) bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X