• Danh từ giống cái

  Sự vắng mặt
  Nous avons regretté votre absence
  chúng tôi rất tiếc cho sự vắng mặt của anh
  Sự thiếu
  Absence de go‰t
  sự thiếu khiếu thưởng thức
  [[Labsence]] de père est néfaste à un enfant
  không có cha là điều tai hại cho một đứa trẻ
  Absence de courant
  sự thiếu dòng chảy
  Absence de la gravité
  sự không trọng lực
  Absence de pesanteur
  sự không trọng lượng
  Sự lơ đễnh, sự đãng trí
  Avoir des absences
  có những lúc lơ đễnh.
  (luật) sự mất tích

  Phản nghĩa Présence

  En labsence de qqn trong lúc ai vắng mặt
  En [[labsence]] du directeur voyez son adjoint
  �� khi giám đốc đi vắng, anh hãy gặp phụ tá của ông ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X