• Phó từ

  Ở chỗ khác
  Allons ailleurs nous sommes mal ici
  ta hãy đi nơi khác, ở đây khó chịu quá
  Partout ailleurs
  ở mọi nơi khác
  Vous ne trouverez cette marque nulle part ailleurs
  bạn sẽ không tìm được nhãn hiệu này ở bất kỳ nơi nào khác
  Pourquoi chercher ailleurs ce que [[lon]] a chez soi Boursault
  tại sao phải đi nơi khác tìm những thứ mà nhà mình có sẵn?
  [[dailleurs]]
  vả lại, vả chăng
  Cela est vrai [[dailleurs]]
  ngoài ra, kể ra
  Ces reproches fort justes [[dailleurs]] ne le touchent pas
  �� những lời trách móc ấy, kể ra rất đúng đấy, nhưng vẫn không làm cho nó động lòng
  être ailleurs
  đầu óc ở đâu đâu, lơ đãng
  par ailleurs
  mặt khác, vả lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X