• Danh từ giống cái

  Sự gắn vào, sự áp vào, sự bôi vào, sự đặt
  L'application d'un enduit sur un mur
  sự gắn một lớp trát vào tường
  L'application de ventouses
  sự đặt ống giác
  Point d'application d'une force
  điểm đặt của một lực
  Sự áp dụng, sự ứng dụng, sự thi hành
  L'application des sciences à l'industrie
  sự ứng dụng khoa học vào kỹ nghệ
  L'application d'une loi
  sự thi hành một đạo luật
  Cette découverte aura un large champ d'application
  khám phá này sẽ có một phạm vi áp dụng rộng rãi
  Ce décret entrera en application le mois prochain
  sắc lệnh này sẽ có hiệu lực thi hành vào tháng tới
  (tin học) ứng dụng
  Sự siêng năng, sự cần mẫn
  Application à l'étude application au travail
  sự chăm học, sự chăm làm
  Travailler avec application
  chăm chỉ làm việc
  Phản nghĩa Distraction, inapplication, inattention, négligence, paresse
  école d'application
  trường thực hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X