• Ngoại động từ

  Để gần lại, để sát lại, xích lại
  Approcher une chaise du mur
  xích ghế lại gần tường
  Approcher deux objets
  đặt hai vật lại gần với nhau

  Phản nghĩa Ecarter, séparer. Eloigner, éviter. Repousser, reculer

  Lại gần, đến gần
  Un homme difficile à approcher
  một người khó (đến) gần
  C'est une fonction très mal payée mais qui me permettra d'approcher un des hommes les plus intelligents de ce temps Duham
  nhiệm vụ ấy hạn chế về thù lao, nhưng lại giúp tôi tiếp cận với một trong những con người thông minh nhất của thời nay

  Nội động từ

  Lại gần, đến gần
  Approchez j'ai à vous parler
  lại gần đây tôi có việc muốn nói với anh
  Gần, gần tới
  La nuit approche
  trời gần tối
  Approcher de la quarantaine
  gần bốn mươi tuổi
  L'heure du départ approche
  sắp đến giờ khởi hành
  No„l approche
  sắp tới lễ Giáng sinh
  Gần giống với
  Le loup approche du chien
  chó sói gần giống với chó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X