• Danh từ giống cái

  Óc
  Coup qui fait jaillir la cervelle
  cú đánh làm phọt óc ra
  Cervelle au beurre
  món óc bơ
  Trí óc; đầu óc
  avoir le cervelle en ébullition
  suy nghĩ lung lắm
  bruler la cervelle à quelqu'un
  bắn vỡ sọ ai
  cela lui trotte dans la cervelle
  điều đó làm cho nó mất ăn mất ngủ
  rompre la cervelle
  làm cho váng óc
  se creuser la cervelle
  bóp óc suy nghĩ
  se faire sauter la cervelle
  bắn vào đầu tự tử
  tête sans cervelle
  người khờ dại
  tourner la cervelle
  làm cho rối óc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X