• Ngoại động từ

  Dán
  Coller un avis sur un mur
  dán một yết thị lên tường
  Làm dính bết
  Le sang avait collé ses cheveux
  máu đã làm dính bết tóc nó lại
  Hồ
  Coller du vin
  hồ rượu vang (cho trong)
  Dán vào, gí vào, áp vào
  Coller son front aux vitres
  gí trán vào cửa kính
  (thân mật) ấn cho, tống cho, giáng cho
  Coller une chose à quelqu'un
  ấn cho ai cái gì
  coller une gifle à quelqu'un
  giáng cho ai một cái tát
  (thông tục) để, đặt
  Collez [[�a]] dans un coin!
  Để cái đó vào xó!
  (thân mật) làm cho cứng họng không trả lời được
  Coller un élève
  làm cho học trò cứng họng không trả lời được
  (thân mật) đánh hỏng
  Coller un candidat
  đánh hỏng một thí sinh
  (thân mật) phạt (học sinh) ở lại (bắt ở lại lớp ngoài giờ học)
  (thân mật) cứ bám lấy mà ám (ai)

  Nội động từ

  Dính
  Ce papier colle mal
  giấy này không dính
  Sát vào người
  Cet habit colle bien
  áo này mặc sát vào người
  (thông tục) được, vừa khéo
  [[�a]] colle
  Cái này được chứ?
  Hợp, sát
  Roman qui colle au réel
  tiểu thuyết sát với thực tế
  (thể dục thể thao) bám sát huấn luyện viên (người đua xe đạp...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X