• Danh từ giống cái

  Túi
  Poche de billes
  túi bi
  Poche de blé
  túi lúa mì
  Poche d'un veston
  túi áo vét tông
  Poche ventrale des marsupiaux
  (động vật học) túi bụng của thú có túi
  Poche de pétrole
  (địa lý, địa chất) túi dầu lửa
  Poche de pus
  (y học) túi mủ
  Poche des eaux
  (y học) túi ối
  Lưới đánh thỏ
  Diều (của chim)
  acheter chat en poche chat
  chat
  argent de poche
  tiền bỏ túi
  avoir dans ses poches avoir en poche
  có sẵn
  c'est dans la poche
  (thông tục) dễ như chơi
  conna†tre comme sa poche
  biết quá
  de poche
  bỏ túi
  Dictionnaire de poche
  �� từ điển bỏ túi
  il le mettrait dans sa poche
  nó nuốt sống tay kia đi
  les mains dans ses poches
  hai tay đút túi (lười)
  mettre la main à la poche
  cho tiền
  n'avoir pas sa langue dans sa poche
  nói lưu loát
  payer de sa poche
  trả tiền túi
  poche de résistance
  ổ đề kháng
  se remplir les poches
  vơ đầy túi
  vendre chat en poche
  bán nước bọt
  vider ses poches
  tiêu hết tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X