• Ngoại động từ

  Lót da lông thú
  Fourrer une robe
  lót áo bằng da lông thú
  Đút, nhét, tống, ấn
  Fourrer les mains dans ses poches
  đút tay vào túi
  Fourrer des objets dans un sac
  nhét đồ vào bị
  Fourrer quelqu'un en prison
  tống ai vào ngục
  Fourrer quelque chose dans la tête de quelqu'un
  nhồi nhét điều gì vào đầu óc ai
  Fourrer des friandises à un enfant
  tống cho đứa bé nhiều quà bánh
  (thân mật) đê, đặt
  ai-je pu fourrer mon stylo
  không biết tôi đã để cái bút ở đâu rồi?
  (từ cũ, nghĩa cũ) giáng cho
  Fourrer un souffet à un insolent
  giáng cho đứa hỗn láo một cái tát
  fourrer quelqu'un dedans
  lừa phỉnh ai
  fourrer son nez partout
  việc gì cũng nhàm ngó vào, tò mò
  fourrer tout dans son ventre
  (thông tục) ăn hết cả gia sản, có bao nhiêu ăn hết cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X