• Tính từ

  Sống, đang sống
  Être enterré vif
  bị chôn sống
  Lanh lợi, nhanh nhẹn, linh hoạt
  Enfant vif
  đứa trẻ lanh lợi
  Style vif
  lời văn linh hoạt
  Nóng tính, nóng nảy
  Regretter d'avoir été trop vif
  tiếc là đã nóng tính quá
  Nhanh trí, sắc sảo
  Intelligence vive
  trí thông minh sắc sảo
  Rực rỡ, chói lọi; tươi
  Couleur vive
  màu rực rỡ
  Rouge vif
  đỏ tươi
  Mạnh, mãnh liệt, dữ dội; gay gắt
  Attaque vive
  sự tấn công mãnh liệt
  Propos vifs
  lời nói gay gắt
  Froid vif
  lạnh dữ dội
  Thính, nhạy
  Avoir l'ou…e vive
  thính tai
  Trần, trơ
  On a fouillé jusqu'au roc vif
  người ta đã bới cho tới đá trơ
  (có) nhiều thú săn
  Forêt vive
  rừng nhiều thú săn
  chaux vive
  vôi sống
  de vive force
  bằng vũ lực
  de vive voix
  bằng lời nói
  eau vive
  nước chảy
  être vif comme la poudre poudre
  poudre
  force vive
  động năng
  haie vive
  hàng rào cây xanh
  roc vif
  đá trơ
  vive arête
  cạnh sắc
  Phản nghĩa Mort. Apathique, indolent, mou, nonchalant, paresseux. Mesuré, patient. Faible, pâle.

  Danh từ giống đực

  Thịt sống, thịt tươi
  Tailler dans le vif
  cắt vào thịt sống
  Mồi sống
  Pêcher au vif
  câu cá bằng mồi sống
  (luật học, pháp lý) người sống
  Donation entre vifs
  sự cho nhau giữa người sống, sinh thời tặng dữ
  Điểm quan trọng
  Entrer dans le vif de la question
  đi vào điểm quan trọng của vấn đề
  à vif
  trơ thịt
  Plaie à vif
  �� vết thương trơ thịt
  avoir les nerfs à vif
  cái gì cũng tức tối
  couper dans le vif trancher dans le vif
  dùng biện pháp quyết liệt
  le vif de l'eau
  lúc triều cường
  piquer au vif piquer
  piquer
  prendre sur le vif
  theo trạng thái tự nhiên (vẽ..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X