• Nội động từ

  Ghé qua lần nữa
  Je repasserai ce soir
  chiều nay tôi sẽ ghé qua lần nữa
  Lại qua
  Cela repassera par mes mains
  cái đó sẽ lại qua tay tôi
  Trở lại
  Toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs
  cả thời thơ ấu của tôi trở lại trong ký ức

  Ngoại động từ

  (vượt) qua lần nữa
  Repasser les monts
  vượt qua núi lần nữa
  repasser un examen
  qua kỳ thi lần nữa, thi lại
  Đưa qua trở lại
  Le bac a repassé les voyageurs
  đò đã đưa hành khách qua trở lại
  Đưa lần nữa, đưa lại
  Repasser un plat au four
  đưa lại một đĩa thức ăn vào lò
  repasser un plat
  đưa món ăn lần nữa
  repasser un film
  (đưa) chiếu lại một phim
  Hồi tưởng lại, ôn lại
  Repasser des événements dans son esprit
  ôn lại các sự kiện trong óc
  repasser sa [[le�on]]
  ôn lại bài học
  (thán) đùn
  Repasser un travail à un autre
  đùn việc cho kẻ khác
  Mài, liếc
  Repasser un couteau
  mài dao
  Là, ủi
  Repasser son pantalon
  là quần
  Cất lại (rượu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X