• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blast pressure

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blowing pressure

  Giải thích VN: Áp suất khí hoặc ga được dùng để bơm chất dẻo nóng chảy vào trong khuôn trong quá trình tạo 1 vật dẻo [[lỗ. ]]

  Giải thích EN: The air or gas pressure used to pump up a mass of molten plastic into a mold during the formation of a hollow plastic object.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X