• Thông dụng

  Have as one's purpose, purpose, intend.
  Định tâm làm việc
  To purpose to do something.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center
  cái định tâm
  horn center
  chốt định tâm
  center pin
  dưỡng định tâm
  center gage
  ê ke định tâm
  square center
  khoan định tâm
  center-drill
  sự khoan định tâm
  center drilling
  sự định tâm
  center adjustment
  thiết bị định tâm
  center locator
  thước định tâm
  center gage
  centre
  dưỡng định tâm
  centre gauge
  khoan định tâm
  centre-drill
  sự khoan định tâm
  centre drilling
  thước định tâm
  centre gauge
  đầu định tâm điều chỉnh được
  adjustable centre head
  định tâm bộ ly hợp
  to centre the clutch
  spigot
  gờ định tâm
  centering spigot
  khớp nối định tâm (bằng vành gờ khớp lồng ống)
  spigot joint
  van định tâm
  centering spigot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X