• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  petroleum isomerization process

  Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu trong đó chuyển một hợp chất hóa học phức tạp dạng mạch thẳng thành đồng phân dạng mạch nhánh ( xúc tác) để thu được nhiều gas dạng octan C8H18 các chất sản phẩm [[khác. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that converts straight chain compounds into branched isomers with the use of a catalyst, in order to obtain higher octane gasolines and other products.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X