• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amplification
  độ khuếch đại dòng
  current amplification
  độ khuếch đại tuyến tính
  linear amplification
  độ khuếch đại điện áp
  voltage amplification
  gain
  phép đo độ khuếch đại
  gain measurement
  độ khuếch đại công suất
  power gain
  độ khuếch đại do chèn
  insertion gain
  độ khuếch đại dòng
  current gain
  độ khuếch đại kiểu chung
  common-mode gain
  độ khuếch đại máy thu
  receiver gain
  độ khuếch đại quang
  optical gain
  độ khuếch đại quang dẫn
  photoconductive gain
  độ khuếch đại quang dẫn
  photoconductivity gain
  độ khuếch đại tầng vào
  input stage gain
  độ khuếch đại tranzito
  transistor gain
  độ khuếch đại trong
  internal gain
  độ khuếch đại vòng
  loop gain
  độ khuếch đại vòng kín
  closed-loop gain
  độ khuếch đại đảo
  inverse gain
  magnification
  độ khuếch đại chiều trục
  axial magnification
  transmission gain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X