• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  series reliability

  Giải thích VN: Điều kiện của một hệ thống bao gồm các thành phần được sắp xếp sao cho nếu một thành phần không hoạt động thì cả hệ thống cũng bị ngưng [[trệ. ]]

  Giải thích EN: The condition of a system that consists of elements arranged so that failure of one element causes failure of the entire system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X