• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  break point
  breaking point
  breakpoint

  Giải thích VN: Một vị trí trong một chương trình, tại đó ngưng việc cho phép người sử dụng được quyết định phải làm tiếp [[tục. ]]

  bộ chuyển mạch điểm ngắt
  breakpoint switch
  chỉ thị điểm ngắt
  breakpoint instruction
  chuyển mạch điểm ngắt
  breakpoint switch
  hiệu điểm ngắt
  breakpoint symbol
  lệnh điểm ngắt
  breakpoint instruction
  sự dừng điểm ngắt
  breakpoint halt
  điểm ngắt vùng
  regional breakpoint
  điểm ngắt điều kiện
  conditional breakpoint
  cutoff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X