• Thông dụng

  Electromechanis.

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  electromechanic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electromechanical
  bộ chuyển đổi điện
  electromechanical transducer
  bộ lọc điện
  electromechanical filter
  công điện
  electromechanical counter
  ghép điện
  electromechanical coupling
  hãm điện
  electromechanical braking
  hệ chuyển mạch điện
  electromechanical switching system
  hệ số ghép điện
  electromechanical coupling coefficient
  hệ số ghép điện
  electromechanical coupling factor
  hệ điện tắt dần
  damped electromechanical system
  khóa cửa vận hành điện
  electromechanical door lock
  khóa vận hành điện-cơ
  electromechanical door lock
  liên kết điện
  electromechanical coupling
  Mạch phối hợp Số-Điện-Cơ
  Electromechanical Digital Adapter Circuit (EDAC)
  mạch điện
  electromechanical circuit
  hình điện
  electromechanical analogue
  phần tử điện
  electromechanical component
  rơle điện
  electromechanical relay
  sự chuyển mạch điện
  electromechanical switching
  sự ghi điện
  electromechanical recording
  thành phần điện
  electromechanical component
  thiết bị chuyển mạch điện
  electromechanical switching unit
  thiết bị điện
  electromechanical device
  tổng đài điện
  electromechanical exchange

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X