• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  concentric tube column

  Giải thích VN: Một thiết bị lọc được cách nhiệt cẩn thận công suất tách cao, trong đó các chu kỳ thoát hơi nước của ống đồng tâm với một trục bên [[trong. ]]

  Giải thích EN: A carefully insulated distillation device having a high separating power, in which the outer vapor-rising annulus of the column is concentric around an inner, bottom-discharging reflux return.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X