• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing
  bầu dầu trượt
  plain bearing axle-box
  trượt (dùng để giữ một trục quay)
  sleeve bearing
  trượt cầu
  spherical plain bearing
  trượt của pittông
  piston pin bearing
  trượt ghép
  split bearing
  trượt trơn
  plain bearing
  truợt đơn giản
  plain bearing
  trục bánh xe dùng trượt
  brass bearing wheelset
  trục bánh xe dùng trượt
  plain bearing wheelset
  carriage
  lồng tải quặng ( trượt)
  slope-carriage
  trượt tự động
  automatic carriage
  sự điều khiển trượt
  carriage control
  friction-type bearing
  journal bearing
  plain bearing
  bầu dầu trượt
  plain bearing axle-box
  trượt cầu
  spherical plain bearing
  trục bánh xe dùng trượt
  plain bearing wheelset
  running clearance
  side bearing
  slider bearing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X