• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fascine

  Giải thích VN: Một hình ống những cây bụi [[]], thường đường kính từ 1 - 2 feet, dài từ 10 đến 20 feet, đóng vai trò như một cái đập cửa sông hoặc dùng để bảo vệ cây cầu, mương, hoặc trụ cầu khỏi bị ăn [[mòn. ]]

  Giải thích EN: A cylindrical bundle of brushwood, typically 1-2 feet in diameter and 10-20 feet in length; used for facing on seawalls or riverbanks, as a dam in an estuary, or to protect a bridge, dike, or pier foundation from erosion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X