• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  choke coil
  inductor
  reactance coil
  reactor
  bộ điện kháng bão hòa
  saturable reactor
  bộ điện kháng bão hòa
  saturable-core reactor
  bộ điện kháng chặn
  preventive reactor
  bộ điện kháng chặn
  screening reactor
  bộ điện kháng chuyển mạch
  switching reactor
  bộ điện kháng dao động
  swinging reactor
  bộ điện kháng epitaxy
  epitaxy reactor
  bộ điện kháng hàn kín
  sealed reactor
  bộ điện kháng khởi động
  starting reactor
  bộ điện kháng liên pha
  interphase reactor
  bộ điện kháng lộ ra
  feeder reactor
  bộ điện kháng lọc
  filter reactor
  bộ điện kháng nối tiếp
  current-limiting reactor
  bộ điện kháng nối tiếp
  series reactor
  bộ điện kháng nối đất
  earthing reactor
  bộ điện kháng nối đất
  grounding reactor
  bộ điện kháng song song
  shunt reactor
  bộ điện kháng thanh dẫn
  bus reactor
  bộ điện kháng đảo chiều
  commutating reactor
  bộ điện kháng đổi chiều
  commutating reactor
  bộ điện kháng đường dẫn
  bus reactor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X