• Thông dụng

  Danh từ

  Wrapping, packing
  trả thêm tiền cho phí bưu điện bao
  to pay extra for postage and packing
  hàng không đóng gói được thiếu bao
  the goods could not be packed for lack of wrapping

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bag
  boot
  boots
  boxing
  packing

  Giải thích VN: Bất kỳ vật liệu nào dùng để ngăn hoặc gói hàng hóa hay giữ một vật [[gì. ]]

  Giải thích EN: Any material that is used to cushion or protect packed goods, or to hold some item in place.

  wrapper

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pack
  package
  sack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X