• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sandbag

  Giải thích VN: Một cái túi chứa cát hay các mảnh nhỏ để gia cố tường, làm chỗ dựa cho gỗ, thép hay kiểm soát lụt gần các đê xung [[yếu. ]]

  Giải thích EN: A bag filled with sand or small debris, used for building pack walls, for filling cavities behind timber, steel, or concrete roadway linings, or for flood control work near weakened dikes, etc..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sandstorm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X