• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basalt
  bazan cao nguyên
  plateau basalt
  bazan dạng bầu dục
  ellipsoidal basalt
  bazan nấu chảy
  fused basalt
  bazan phủ
  blanket basalt
  bông bazan
  basalt wool
  mảnh vụn bazan
  basalt debris
  phiến bazan lát đường
  basalt paving sett
  sự đúc bazan
  basalt casting
  tàn tích bazan
  basalt residue
  thể tường bazan
  basalt dyke
  đá phiến bazan
  basalt slate
  đá vụn bazan
  basalt chippings
  đá vụn bazan
  basalt debris
  basaltic
  cấu trúc bazan
  basaltic structure
  cột bazan
  basaltic column
  dòng dung nham bazan
  basaltic lava flow
  dung nham bazan
  basaltic lava
  kiến trúc bazan
  basaltic structure
  lớp bazan
  basaltic layer
  lớp bazan
  basaltic stratum
  thớ nứt bazan
  basaltic jointing
  thủy tinh bazan
  basaltic glass
  trụ bazan
  basaltic column
  tup bazan
  basaltic tuff
  đá macnơ bazan
  basaltic marl
  đất đen bazan
  regur basaltic soil
  đất đỏc bazan
  red basaltic soil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X