• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  damp-proof
  lớp cách nước
  damp-proof course
  waterproofing
  kết cấu cách nước
  waterproofing structure
  lớp cách nước
  waterproofing membrane
  lớp cách nước atfan đúc
  asphalt-cast waterproofing
  lớp cách nước cốt
  reinforced waterproofing layer
  lớp cách nước lắp thêm
  prefabricated waterproofing
  lớp dán cách nước
  glued waterproofing
  lớp sơn cách nước
  waterproofing paint
  lớp trát cách nước
  plaster waterproofing
  lớp vữa cách nước
  waterproofing plaster
  tấm cách nước (bằng) kim loại
  sheet-metal waterproofing
  tầng keo cách nước
  adhesive sheath waterproofing
  vật liệu cách nước
  waterproofing materials
  watertight
  lớp thép cách nước
  armored watertight seal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X