• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  heavy-timber construction

  Giải thích VN: Một kiểu công trình được sử dụng tại hầu hết các đơn xin giấy phép, đặc điểm sử dụng gỗ nặng cho các bộ phận kết cấu sở. Tương tự, MILL [[CONSTRUCTION. ]]

  Giải thích EN: A type of construction, used in nearly all building code applications and permits, characterized by the use of heavy timber for primary structural members. Also, MILL CONSTRUCTION.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X