• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  make an offer
  make an offer (to...)
  offer
  chào giá bằng điện báo
  cable offer
  chào giá cổ phần
  stock tender offer
  chào giá cố định
  firm offer
  chào giá kèm theo quy cách hàng
  offer by description
  chào giá lại
  renew (the) offer (to...)
  chào giá mua lén
  creeping tender offer
  chào giá qua đường bưu điện
  offer by post
  hàng mẫu chào giá
  offer sample
  ngưng chào giá
  drop offer (to...)
  sự chào giá lại
  repeat offer
  sự chào giá lần đầu
  opening offer
  sự chào giá miệng
  verbal offer
  sự chào giá qua lại
  cross offer
  sự chào giá thử
  trial offer
  điện chào giá
  cable offer
  offer a price (to)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X