• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  oil trap
  residual oil
  slop

  Giải thích VN: Một thuật ngữ bình thường chỉ sản phẩm hóa dầu chất lượng thấp phải chạy [[lại. ]]

  Giải thích EN: An informal term for a petroleum product that is of inferior quality and must be rerun.

  slop oil
  spent oil
  used oil
  waste oil
  luật về dầu thải
  Waste Oil Act
  sự bôi trơn bằng dầu thải
  waste oil lubrication
  sự chế biến dầu thải
  waste oil preparation
  sự thu gom dầu thải
  collection of waste oil
  sự thu hồi dầu thải
  waste oil recovery

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X