• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aneroid barometer

  Giải thích VN: Một máy đo khí áp nhỏ một hộp ống thổi bọc kín thể co lại hay giãn ra theo áp suất không khí tăng hay giảm; sử dụng để đo áp suất khí quyển một vùng tính độ [[cao. ]]

  Giải thích EN: A small barometer having a sealed, bellowslike box that contracts or expands as air pressure rises or drops; used to measure the local atmospheric pressure and to estimate altitude.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X