• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  doppler effect

  Giải thích VN: Sự thay đổi biểu kiến của tần số âm thanh hoặc ánh sáng do tốc độ tương đối giữa nguồn người nghe hay quan sát. Hiệu ứng được đặt theo tên ông Christian Doppler, nhà vật người [[Áo. ]]

  hiệu ứng Doppler âm học
  acoustical Doppler effect
  hiệu ứng Doppler ngang
  transverse Doppler effect
  hiệu ứng Doppler quang
  optical Doppler effect
  hiệu ứng Doppler theo tia
  radial Doppler effect
  hiệu ứng Doppler vi phân
  differential Doppler effect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X