• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  numbering plan
  bộ chỉ thị kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Indicator (NPI)
  bộ nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identifier (NPI)
  Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  North American Numbering Plan (NANP)
  kế hoạch đánh số riêng
  private numbering plan
  kế hoạch đánh số nhân
  Private Numbering Plan (PNP)
  kế hoạch đánh số tự động
  Automatic Numbering Plan (ANP)
  khu vực của kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Area (NPA)
  Nhà quản hành chính kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  North American Numbering plan Administrator (NANPA)
  nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identification (NPI)
  vùng kế hoạch đánh số biệt
  Foreign Numbering Plan Area (FNPA)
  vùng kế hoạch đánh số trong nước
  Home Numbering Plan Area (HNPA)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X