• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  automatic part inspection

  Giải thích VN: việc sử dụng bộ cảm biến, các công cụ điều khiển tự động để xác định khả năng chấp nhận được của một bộ phận hay của toàn bộ sản [[phẩm. ]]

  Giải thích EN: The use of sensors, data bases, and automatic handling devices to determine the acceptability of a part or product.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X