• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar test

  Giải thích VN: Qui trình trong đó người ta đào các rãnh một cách định dọc theo ống ga chôn dưới đất để kiểm tra bằng máy ga nhằm phát hiện tỉ ga nếu [[có. ]]

  Giải thích EN: A process in which bar holes are driven in the ground periodically along the path of a gas pipe so that air in the holes can be tested with a gas detector; used to test for gas leakage in the pipe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X