• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  core
  cái bẻ lõi khoan
  core extractor
  dụng cụ tháo lõi khoan
  core breaker
  hủy mẫu lõi khoan
  disintegration of a drill core
  lõi khoan mạch quặng
  reef core
  lõi khoan nổi
  floating core
  lõi khoan sắt
  iron core
  lõi khoan vách bên (kỹ thuật khoan)
  sidewall core
  lõi khoan vỉa quặng
  reef core
  mẫu lõi khoan
  core sample
  mẫu lõi khoan
  drilling core
  ống lõi khoan cáp
  cable tool core barrel
  sự phân tích lõi khoan
  core analysis
  sự thu mẫu lõi (khoan)
  core recovery
  sự thu mẫu lõi khoan
  recovery of core
  core drilling
  core sample
  drill core
  hủy mẫu lõi khoan
  disintegration of a drill core
  pin
  plug
  well core

  Giải thích VN: Một mẫu đá hay đất hình trụ lấy ra từ lỗ [[khoan. ]]

  Giải thích EN: A cylindrical sample of rock or soil taken from a borehole.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X