• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  electronic measuring machine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sine galvanometer

  Giải thích VN: Một thiết bị sử đụng để đo cường độ của từ trường, bao gồm một cục nam châm nhỏ treo giữa 2 cuộn Helmholtz; khi dòng đi qua 2 cuộn này, sự chuyển động của từ được đo để xác định cường độ từ [[trường. ]]

  Giải thích EN: An instrument used to measure the intensity of a magnetic field, consisting of a small magnet hung between two Helmholtz coils; when known currents pass through the coils, the movement of the magnet is measured to determine magnetic intensity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X