• Thông dụng

  Danh từ.
  moon.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  lunar
  tán mặt trăng
  lunar corona
  đổ bộ xuống mặt trăng
  lunar landing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  moon
  bề mặt che khuất của Mặt trăng
  far side of the Moon
  con tàu Mặt trăng
  moon craft
  máy theo dõi mặt trăng
  moon tracker
  sự bắn lên mặt trăng
  moon shot
  sự đáp xuống mặt trăng
  moon landing
  việc đáp xuống mặt trăng
  moon landing
  đường chuyên bay về mặt trăng
  moon flight trajectory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X