• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  keyed mortise and tenon

  Giải thích VN: Trong nghề mộc: một chỗ nối được khoét lỗ để tiếp nhận mộng gỗ đẩy vào thít chặt thông qua một mộng mở rộng, thường chủ yếu được sử dụng để gắn các đồ vật [[nặng. ]]

  Giải thích EN: In woodworking, a joint that is pierced to receive a tapered key to draw the joint up tightly via an extended tenon; primarily used in nonglue applications for heavy furniture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X