• Thông dụng

  (vật lý) Viscometer,viscosimeter.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  densimeter
  fluidimeter
  fluidity meter
  visco (si) meter
  viscometer

  Giải thích VN: Một dụng cụ đo độ nhớt dòng chất lỏng. Còn gọi là: [[viscosimeter. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures the viscosity of a fluid. Also, viscosimeter.

  nhớt kế áp suất
  pressure viscometer
  nhớt kế bi rơi
  falling sphere viscometer
  nhớt kế cốc
  cup viscometer
  Nhớt kế Couette
  Couette viscometer
  nhớt kế Doolittle
  Doolittle viscometer
  nhớt kế Engler
  Engler viscometer
  nhớt kế Faber
  faber viscometer
  nhớt kế kiểu phễu
  funnel viscometer
  nhớt kế kiểu phễu Marsh
  Marsh funnel type viscometer
  nhớt kế mao quản
  capillary viscometer
  nhớt kế Mc Michael
  Mc Michael's viscometer
  nhớt kế ống thủy treo
  suspended level viscometer
  nhớt kế Ostwald
  Ostwald viscometer
  nhớt kế quay
  rotational viscometer
  nhớt kế Redwood
  Redwood viscometer
  nhớt kế Saybolt phổ dụng
  Saybolt universal viscometer
  nhớt kế Saybolt phổ dụng
  Saybolt viscometer
  nhớt kế Scott
  Scott viscometer
  nhớt kế Tagliabue
  Tagliabue viscometer
  nhớt kế tuyệt đối
  pressure viscometer
  nhớt kế ubbelohde
  ubbelohde viscometer
  nhớt kế xoắn
  torsion viscometer
  nhớt kế Zahn
  Zahn viscometer
  viscosimeter
  bầu nhớt kế
  viscosimeter bulb
  nhớt kế chảy
  efflux viscosimeter
  nhớt kế mao dẫn
  capillary tube viscosimeter
  nhớt kế phao
  float viscosimeter
  nhớt kế Saybolt
  Saybolt Furol viscosimeter
  nhớt kế Saybolt
  Saybolt universal viscosimeter
  nhớt kế xoắn
  torsion viscosimeter
  số đọc trên nhớt kế
  viscosimeter reading
  viscosity gage
  viscosity gauge
  viscosity meter

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mobilometer
  viscosimeter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X