• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bump

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hierarchical
  layered
  cấu trúc phân tầng
  layered architecture
  giao diện phân tầng
  layered interface
  kỹ thuật giao thức phân tầng
  layered protocol technique
  segregate
  segregation
  sự phân tầng cốt liệu
  aggregate segregation
  sự phân tầng hỗn hợp tông
  segregation of concrete mix
  stratification
  phân tầng không khí
  air stratification
  phân tầng nhiệt độ
  temperature stratification
  phân tầng tải trọng
  charge stratification
  sự phân tầng chỉnh hợp
  conformable stratification
  sự phân tầng của đá
  rock stratification
  sự phân tầng không khí
  air stratification
  sự phân tầng nguyên sinh
  original stratification
  sự phân tầng nhiệt độ
  temperature stratification
  sự phân tầng nước
  stratification of waters
  sự phân tầng ổn định
  stable stratification
  sự phân tầng sau khi chọn
  stratification after selection
  sự phân tầng hội
  social stratification
  trầm tích phân tầng
  stratification deposition
  stratified
  băng tích phân tầng
  stratified drift
  khí quyển phân tầng
  stratified atmosphere
  kiến trúc phân tầng
  stratified structure
  sự nạp phân tầng
  stratified charge
  trầm tích phân tầng
  stratified deposit
  đá phân tầng
  stratified rock
  stratify
  sublever

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X