• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  scoring

  Giải thích VN: 1. Làm xước một bộ phận nào bởi va một vật bằng kim loại./// 2. Quy trình giảm độ dày của một vật liệu dọc theo một đường thẳng nhằm làm cho mềm hơn tại đường [[đó. ]]

  Giải thích EN: 1. the marring or scratching of any formed part by metal pickup on the punch or die.the marring or scratching of any formed part by metal pickup on the punch or die.2. the process of reducing the thickness of a material along a line to weaken it purposely along that line.the process of reducing the thickness of a material along a line to weaken it purposely along that line.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X