• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bushing
  biến dòng kiểu sứ xuyên
  bushing-type current transformer
  sứ xuyên cách điện
  insulating bushing
  sứ xuyên cao áp nạp dầu
  oil-filled high-voltage bushing
  sứ xuyên cao áp/trung áp/hạ áp
  high/medium/low voltage bushing
  đế nối sứ xuyên
  bushing adapter
  feedthrough insulator
  lead-in insulator
  sleeve
  sleeving
  through insulator
  penetration
  sự xuyên sâu của cọc
  penetration of a pile
  sự xuyên sâu của một quả bom
  penetration of a bomb
  sự xuyên suốt
  complete penetration
  sự xuyên thâm bùn
  mud penetration
  sự xuyên thấu parafin dầu mỏ bằng kim
  needle penetration of petroleum waves
  sự xuyên từng phần
  partial penetration
  permeation
  transfix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X