• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capacitance
  content
  cubic content
  holding capacity
  storage capacity
  tankage
  throughput

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  capacity
  sức chứa của khách sạn
  hotel capacity
  sức chứa của nhà máy xay
  bin capacity
  sức chứa của thùng chứa
  bin capacity
  sức chứa kiện hàng (của buồng tàu)
  bale capacity
  storage capacity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X