• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lamella
  metal plate
  plate
  máy báo tấm kim loại
  plate planer
  máy uốn tấm kim loại
  plate-bending press
  máy uốn tấm kim loại
  plate-bending rolls
  sự cán tấm kim loại
  plate rolling
  tấm (kim loại) gân tăng cứng
  ribbed plate
  tấm kim loại bảo vệ
  scuff plate
  tấm kim loại mài mòn
  chafing plate
  tấm kim loại đóng đinh
  nail plate
  trục cán tấm kim loai
  plate roll
  plymetal

  Giải thích VN: Hỗn hợp gồm nhiều kim loại khác nhau được kết dính với nhau dưới dạng [[tấm. ]]

  Giải thích EN: A bonded composite of dissimilar metals in sheet form.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X