• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  receiving device

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  receiver

  Giải thích VN: Phần cuối cùng trong hệ thống thông tin, các thông tin khi nhận được luôn [[trả. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  checker
  prover
  test plant
  thiết bị thử nghiệm
  roller test plant
  thiết bị thử nghiệm toa xe
  rolling stock test plant
  testing apparatus
  thiết bị thứ nhanh
  quick testing apparatus
  try-out facility

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  collector
  thiết bị thu bột
  powder collector
  thiết bị thu chất béo
  fat collector
  thiết bị thu chất béo
  grease collector
  testa
  thiết bị thử độ bền của hộp
  box testa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X