• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gable
  trán tường (bằng) gỗ
  woodened gable
  trán tường lượn sóng
  multicurved gable
  trán tường trang trí
  ornamental gable
  pediment

  Giải thích VN: 1. Trong kiến trúc cổ điển: hồi nhà các bảng trang trí trạm khắc///2. Một kiểu trang trí dạng hình tam giác trên các mái cổng dạng cột, cửa ra vào hay cửa [[sổ. ]]

  Giải thích EN: 1. in classical architecture, a framed gable usually containing a sculptured panel.in classical architecture, a framed gable usually containing a sculptured panel.2. a usually triangular ornament over a portico, door, or window.a usually triangular ornament over a portico, door, or window.

  trán tường hình tam giác
  broken pediment
  trán tường hở phía trên
  open pediment
  trán tường vỡ
  broken pediment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X