• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balance shaft
  shaft balancing

  Giải thích VN: Một quy trình qua đó một khối lượng được phân phối lại gắn với thân quay nhằm giảm lực ly tâm tạo ra bởi độ [[rung. ]]

  Giải thích EN: The process by which a mass is redistributed and attached to a rotating body to reduce centrifugal force induced by vibrations.

  silencer shaft
  stabilizer shaft
  staft
  trục cân bằng (đồng hồ)
  balance staft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X