• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flywheel
  tác dụng lăng
  flywheel effect
  lăng từ
  flywheel magneto
  handwheel
  lăng dịch chuyển bàn xe dao (xa dọc)
  lead screw handwheel for traversing of saddle
  lăng điều chỉnh nòng động
  tailstock barrel adjusting handwheel
  star wheel
  wheel
  bộ giảm chấn lăng
  steering wheel damper
  dụng cụ kéo lăng
  steering wheel puller
  lăng ( cấu lái)
  steering wheel
  lăng dẫn hướng
  steering wheel
  lăng lái xe
  steering wheel
  lăng phản ứng
  reaction wheel
  lăng quán tính
  momentum wheel
  lăng quay hãm tay
  handbrake wheel
  lăng điều khiển
  operating hand-wheel
  lăng điều khiển cánh liệng
  aileron control wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X