• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baffle
  bean
  butterfly damper
  check valve
  choker valve
  control valve
  controlled carrier modulation
  damper
  van điều tiết an toàn
  relief damper
  van điều tiết bằng bypas
  bypass damper
  van điều tiết chặn khói
  smoke damper
  van điều tiết chuyển đổi
  change-over damper
  van điều tiết hai nhánh
  two-way damper valve
  van điều tiết không khí
  air damper
  van điều tiết kiểu trúng-trượt
  hit-and-miss damper
  van điều tiết đáy
  floor damper
  van điều tiết tự đóng
  self-closing damper
  van điều tiết xả
  damper loss
  damper flap
  gate-valve
  governing valve
  governor
  governor valve
  slide
  slide damper
  trap
  valve
  van điều tiết áp suất
  pressure regulating valve
  van điều tiết chênh lệch áp suất
  pressure differential warning valve
  van điều tiết dòng chảy
  flow-regulating valve
  van điều tiết hai nhánh
  two-way damper valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X